Akademik Nizami Cəfərovun təqdimatında AZTV-də efirə gedən “Azərbaycan dili” verilişinin 13 noyabr 2018-ci il tarixli buraxılışı

“Orta türk dövrünün ilkin və möhtəşəm abidələrindən biri olan Mahmud Kaşğarlının «Divanü luğat-it-türk» əsərində öz əksini tapmış, türkün min il bundan əvvəlki dili, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, tarixi, coğrafiyası, mənəvi-milli dəyərləri, dövlətçilik ənənəsi, adət və ənənələri bizim üçün bu gün də örnəkdir.”

0 0 votes
Article Rating
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

“Kredo” qəzeti