Xəzər Universiteti

Fənnlər:

“Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi”;
“Dilçiliyin əsasları”;
“Yazıya giriş”;
“Müasir Azərbaycan dili”;
“Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti”;
“Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat”.

 

Sillabuslar:

Elektron dərsliklər:

Test sualları bankı:

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

“Kredo” qəzeti