Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000.

Qəzənfər Kazımov. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000.

Mündəricat

3 2 votes
Article Rating
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

“Kredo” qəzeti