Müəllifinə uğur gətirən əsər

Cahid İsmayıloğlu. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında). Bakı: «Elm»…

Erməni vəhşiliyini ifşa edən daha bir sayt yaradıldı

Dövlət tərəfindən texniki dəstək olarsa, yaradıcı qrup Ermənistan ordusunun törətdiyi başqa faciələri də əks etdirən…

Böyük bir məktəb – professor Qəzənfər Kazımov

Onun haqqında çox yazılıb, ürəkaçan sözlər deyilib və yenə yazılmaqdadır, söylənməkdədir. Dilçilik mühitində böyüdüyümdən onun…

Ömrü sözün içində…

(Ələmdar Cabbarlı. Özümlə bir ətək daş gəzdirirəm. Bakı, Azərnəşr, 2002)

Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000.

Qəzənfər Kazımov. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000. Mündəricat Giriş Söz birləşməsi və cümlədə sözlər…