Etnik tariximizə və dilimizə yeni baxış

(Kazımov Q.Ş. Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər). Bakı, «Təhsil», 2003, 584 s.). Tarix və…

M.Kaşğarinin «Divanü Lüğət-it-Türk» əsərinin onomastik leksikasının tədqiqi

Orta türk dövrünün ilkin və möhtəşəm abidələrindən biri olan M.Kaşğarinin «Divanü luğat-it-türk» əsərində türkün min…

Historical Onomastic Lexicology of the XI Century

A few days ago J.Ismayiloghlu had his book “Historical onomastic lexicology of the XI century”…

Cahid İsmayıloğlunun “XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası” kitabı çapdan çıxıb

Bu günlərdə Cahid İsmayıloğlunun “XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası” (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında)…

Müəllifinə uğur gətirən əsər

Cahid İsmayıloğlu. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında). Bakı: «Elm»…

Erməni vəhşiliyini ifşa edən daha bir sayt yaradıldı

Dövlət tərəfindən texniki dəstək olarsa, yaradıcı qrup Ermənistan ordusunun törətdiyi başqa faciələri də əks etdirən…

Böyük bir məktəb – professor Qəzənfər Kazımov

Onun haqqında çox yazılıb, ürəkaçan sözlər deyilib və yenə yazılmaqdadır, söylənməkdədir. Dilçilik mühitində böyüdüyümdən onun…

Ömrü sözün içində…

(Ələmdar Cabbarlı. Özümlə bir ətək daş gəzdirirəm. Bakı, Azərnəşr, 2002)

Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000.

Qəzənfər Kazımov. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000. Mündəricat Giriş Söz birləşməsi və cümlədə sözlər…