Ömrü sözün içində…

(Ələmdar Cabbarlı. Özümlə bir ətək daş gəzdirirəm. Bakı, Azərnəşr, 2002)

Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000.

Qəzənfər Kazımov. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000. Mündəricat Giriş Söz birləşməsi və cümlədə sözlər…