Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000.

Qəzənfər Kazımov. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2000.

Mündəricat

Site Footer